Περιήγηση: Ινδία

Διεθνή
Ινδία: Τουλάχιστον 288 οι νεκροί από σύγκρουση τρένων, εκατοντάδες τραυματίες

Του­λά­χι­στον 288 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και περί­που 850 τραυ­μα­τί­στη­καν από το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε χθες στην Ινδία.  Τα σωστι­κά συνερ­γεία συνεχίσουν…

Διεθνή
G20: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το ψήφισμα καταδίκης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Οι σφο­δρές ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις, που βρί­σκο­νται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη, απο­τυ­πώ­θη­καν και πάλι στην Σύνο­δο των υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών και των Κεντρικών…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Νεκροί και εκατομμύρια άστεγοι από πλημμύρες σε Ινδία και Μπαγκλαντές

Δυνά­μεις του στρα­τού κλή­θη­καν να δια­σώ­σουν χιλιά­δες ανθρώ­πους που έχουν εγκλω­βι­στεί από τις μαζι­κές πλημ­μύ­ρες που έπλη­ξαν τη βορειο­α­να­το­λι­κή Ινδία…