Περιήγηση: Ιούνιος

Ποίημα
Ζέστες Ιουνίου

Μπήκε ο Ιούνης με ιδρωμένες σκέψεις να τυλίγουν τα βραδινά σεντόνια με ελπίδες μιας αιώνιας αναψυχής που όλο έρχεται και…