Περιήγηση: Ιράν

Ατέχνως
Ιράν: Για 12η ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το θάνατο της Μαχσά Αμινί — Η αστυνομία θα αντιταχθεί “με όλη της την ισχύ”

Για 12η συνε­χό­με­νη νύκτα οι Ιρα­νοί βγή­καν στους δρό­μους χθες Τρί­τη σε πολ­λές πόλεις της χώρας για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση για τον άμεσο απεγκλωβισμό των ναυτεργατών των δύο δεξαμενόπλοιων στο Ιράν

Τον άμε­σο απε­γκλω­βι­σμό των ναυ­τερ­γα­τών των δύο δεξα­με­νό­πλοιων στο Ιράν ζητά­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση που κατέθεσε…

Διεθνή
Ιραν: Το πλήρωμα των δύο τάνκερ δεν κρατείται αλλά βρίσκεται στα πλοία και είναι καλά στην υγεία του

Oι ιρα­νι­κές ναυ­τι­λια­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι το πλή­ρω­μα των δύο ελλη­νι­κών τάν­κερ που κατα­σχέ­θη­καν χθες, Παρα­σκευή, από τους Φρουρούς…

Διεθνή
Κατάληψη δύο ελληνόκτητων τάνκερ από τις ιρανικές Ένοπλες δυνάμεις — Αντίποινα;

Οι ιρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις κατέ­λα­βαν δύο δεξα­με­νό­πλοια υπό ελλη­νι­κή σημαία, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­κει­ται για ιρα­νι­κά αντίποινα,…