Περιήγηση: Ιράν

Διεθνή
Μόσχα-Ιράν: Συμφωνία για σιδηροδρομική γραμμή που θα ανταγωνίζεται τη Διώρυγα του Σουέζ

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν και ο Ιρα­νός ομό­λο­γός του Εμπρα­χίμ Ραϊ­σί επέ­βλε­ψαν σήμε­ρα, μέσω βιντε­ο­σύν­δε­σης, την υπο­γρα­φή συμ­φω­νί­ας για…

Διεθνή
Ιρανός καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια κάθειρξη αφού αποκεφάλισε τη σύζυγό του και περιέφερε το κεφάλι της στον δρόμο

Ιρα­νός κατα­δι­κά­στη­κε σε λίγο περισ­σό­τε­ρο από οκτώ χρό­νια κάθειρ­ξη επει­δή το 2022 απο­κε­φά­λι­σε τη σύζυ­γό του και στη συνέ­χεια περιέφερε…

Διεθνή
Το Ιράν προειδοποιεί το Παρίσι ότι θα αντιδράσει για την δημοσίευση σκίτσων του Χαμενεΐ στο Charlie Hebdo

Το Ιράν προει­δο­ποιεί το Παρί­σι ότι θα αντι­δρά­σει μετά την δημο­σί­ευ­ση σκί­τσων υβρι­στι­κών προς τον ανώ­τα­το ηγέ­τη αγια­το­λάχ Αλί Χαμενεΐ…

Πολιτική
Πάνω από 40 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα στο πλευρό του λαού του Ιράν, καταδικάζουν τη βία του καθεστώτος

Πάνω από 40 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, τα οποία συμ­με­τεί­χαν στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) στην…