Περιήγηση: Ισπανική γρίπη

Προτεινόμενο
Σύγκριση του απολογισμού των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού με εκείνους άλλων θανατηφόρων ιών

Αν και ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού, που οδεύ­ει να ξεπε­ρά­σει το όριο των πέντε εκατομμυρίων…