Περιήγηση: Ισραήλ κατεχόμενα

Επικαιρότητα
ΕΕΤΕ: Η δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh και το Διεθνές δίκαιο

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ), ανα­φο­ρι­κά με την απο­τρό­παια δολο­φο­νία της Παλαι­στί­νιας δημο­σιο­γρά­φου Shireen Abu Akleh, ανα­φέ­ρει σε σχετικό…

Διεθνή
“Το Ισραήλ αποτελεί καθεστώς απαρτχάιντ των Εβραίων απέναντι στους Παλαιστίνιους”

ℹ️  Ιερου­σα­λήμ |12-Ιαν-2021 Σήμε­ρα, την ίδια ημέ­ρα που ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Νετα­νιά­χου έδω­σε εντο­λή για επέ­κτα­ση των ισραη­λι­νών εποι­κι­σμών κατά…