Περιήγηση: Ισραήλ

Διεθνή
Δολοφονεί γυναίκες και παιδιά στη Γάζα το κράτος δολοφόνος Ισραήλ — «Κάθε μέρα ξυπνάμε με νεκρούς, παιδιά και γυναίκες»

Ισρα­ήλ και Παλαι­στί­νιοι μαχη­τές συμ­φώ­νη­σαν να τηρή­σουν μια εκε­χει­ρία στη Λωρί­δα της Γάζας από σήμε­ρα βρά­δυ Κυρια­κής, όπως προ­τά­θη­κε από…

Επικαιρότητα
ΕΕΤΕ: Η δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh και το Διεθνές δίκαιο

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ), ανα­φο­ρι­κά με την απο­τρό­παια δολο­φο­νία της Παλαι­στί­νιας δημο­σιο­γρά­φου Shireen Abu Akleh, ανα­φέ­ρει σε σχετικό…

Διεθνή
Παλαιστίνη: Δύο χειρουργοί ορθοπεδικοί στη Γάζα φροντίζουν τα τραυματισμένα ζώα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν

Δύο χει­ρουρ­γοί ορθο­πε­δι­κοί στη Γάζα, οι οποί­οι έχουν φρο­ντί­σει χιλιά­δες ανθρώ­πους με κατάγ­μα­τα από το 2019, αξιο­ποιούν τώρα τις γνώσεις…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Eurovision: Ενα πανηγυράκι που ξέραμε το νικητή: η ευρωΝΑΤΟϊκή προπαγάνδα

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Το “πανη­γυ­ρά­κι Eurovision πέρα από μια καλο­στη­μέ­νη φιέ­στα της βιο­μη­χα­νί­ας του θεά­μα­τος, ανέ­κα­θεν εξυ­πη­ρε­τού­σε πολι­τι­κές σκο­πεύ­σεις αλλά…

Προτεινόμενο
Το συλλυπητήριο μήνυμα του Ατέχνως για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Στο βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων που άνοι­ξε η Διπλω­μα­τι­κή Αντι­προ­σω­πεία της Παλαι­στί­νης στην Αθή­να, για τη δολο­φο­νία της διά­ση­μης αντα­πο­κρί­τριας του Al…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ισραήλ: Επίθεση της αστυνομίας στην κηδεία της δολοφονημένης δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Ακλέχ

Η ισραη­λι­νή αστυ­νο­μία επι­τέ­θη­κε σήμε­ρα στη νεκρι­κή αυτο­κι­νη­το­πο­μπή της δολο­φο­νη­μέ­νης από ισραη­λι­νά πυρά δημο­σιο­γρά­φου του «Al Jazeera», Σιρίν Αμπού Ακλέχ,…

Ατέχνως
Βιβλίο συλλυπητηρίων στην Αθήνα για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων ανοί­γει από την Διπλω­μα­τι­κή Αντι­προ­σω­πεία της Παλαι­στί­νης στην Αθή­να, για τη δολο­φο­νία της διά­ση­μης αντα­πο­κρί­τριας του Al Jazeera…