Περιήγηση: ιστορίες εγκλεισμού

Λογοτεχνία
Ιστορίες εγκλεισμού: Τα διακριθέντα διηγήματα και αυτά που θα συμπεριληφθούν στη συλλογή των εκδόσεων Ατέχνως

Με τον τίτλο «Ιστορίες εγκλεισμού την εποχή του κορωναϊού» διοργανώσαμε διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος τον Απρίλη του 2020, περίοδο κατά…