Περιήγηση: ιστορίες εγκλεισμού

Λογοτεχνία
Ιστορίες εγκλεισμού: Τα διακριθέντα διηγήματα και αυτά που θα συμπεριληφθούν στη συλλογή των εκδόσεων Ατέχνως

Με τον τίτλο «Ιστο­ρί­ες εγκλει­σμού την επο­χή του κορω­ναϊ­ού» διορ­γα­νώ­σα­με δια­γω­νι­σμό ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος τον Απρί­λη του 2020, περί­ο­δο κατά…

Λογοτεχνία
Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες ο διαγωνισμός ποίησης και διηγήματος — Τα μέλη της Επιτροπής Κρίσης

Λήγει σε λίγες ημέ­ρες (την Πέμ­πτη 30 Απρι­λί­ου) ο δια­γω­νι­σμός ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως, με θέμα “Ιστο­ρί­ες εγκλεισμού…