Περιήγηση: Ιωάννης Μεταξάς

Επικαιρότητα
Ντροπή! Η δημοτική αρχή του Δήμου Τεμπών αναστήλωσε φασιστικό μνημείο της εποχής Μεταξά

Τη δημο­τι­κή αρχή του δήμου Τεμπών που ανα­στή­λω­σε στο Μακρυ­χώ­ρι ένα φασι­στι­κό «μνη­μείο» της επο­χής της δικτα­το­ρί­ας Μετα­ξά καταγ­γέλ­λει η…

Απόψεις
«Ξεφτίλες συριζαίοι ο Μπελογιάννης κι ο Ζαχαριάδης δεν μπαίνουν στο ίδιο κάδρο με τον Μεταξά που τους είχε στη φυλακή!»

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Ξεφτί­λες Συρι­ζαί­οι ο Μπε­λο­γιάν­νης κ ο Ζαχα­ριά­δης δεν μπαί­νουν στο ίδιο κάδρο με τον Μετα­ξά που τους είχε…

Ατέχνως
Ακροδεξιές παρόλες

«Οι εργα­ζό­με­νοι οφεί­λουν πολύ περισ­σό­τε­ρα στον Μετα­ξά πάρα στο ΚΚΕ…». Αυτό είναι το πρω­το­μα­γιά­τι­κο μήνυ­μα του ακρο­δε­ξιού Φ. Κρα­νι­διώ­τη, ο…

Ιστορία
Συζήτηση με τον Γιώργο Μαργαρίτη για το ΟΧΙ την 28η Οκτωβρίου, ό,τι προηγήθηκε και ό,τι ακολούθησε (ΒΙΝΤΕΟ)

Συζή­τη­ση με τον Γιώρ­γο Μαρ­γα­ρί­τη, καθη­γη­τή νεό­τε­ρης ιστο­ρί­ας στο ΑΠΘ, για το ΟΧΙ την 28η Οκτω­βρί­ου 1940, ό,τι προη­γή­θη­κε και…