Περιήγηση: Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα

Πρόσωπα
Ο Πάπας Ιωάννης — Παύλος ο Β (κατά κόσμον Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα), η συμβολή του στην ανατροπή του σοσιαλισμού και οι αυταπάτες…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 16/10/1978 με προ­φα­νείς πολι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες στα πλαί­σια της δια­πά­λης ιμπε­ρια­λι­σμού-σοσια­λι­σμού, ο καρ­δι­νά­λιος της Πολω­νί­ας Κάρο­λος Βοϊτίλα…