Περιήγηση: Κέντρο Δημοκρατίας και Πολιτισμού Μίκης Θεοδωράκης

Πολιτισμός
Φυλακές Ωρωπού: Μετονομάζονται σε «Κέντρο Δημοκρατίας και Πολιτισμού Μίκης Θεοδωράκης»

Την ονο­μα­σία «Κέντρο Δημο­κρα­τί­ας και Πολι­τι­σμού Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» παίρ­νει ο ιστο­ρι­κός χώρος των παλαιών φυλα­κών Ωρω­πού, το μέρος όπου ο…