Περιήγηση: Κίελο

Ιστορία
Η ανταρσία των ναυτών στο Κίελο το 1918 σήμανε την έναρξη της Γερμανικής Νοεμβριανής Επανάστασης

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Γερ­μα­νι­κή Επα­νά­στα­ση του Νοεμ­βρί­ου ξεκί­νη­σε από την ανταρ­σία του γερ­μα­νι­κού στό­λου στο Κίε­λο στις 3 Νοεμβρίου,…