Περιήγηση: Κίνα-Ρωσία

Διεθνή
Ιμπεριαλιστική σύγκρουση: «Προτεραιότητα» στις στρατηγικές σχέσεις με την Ρωσία δίνει ο πρόεδρος της Κίνας

Οι στρα­τη­γι­κές σχέ­σεις Ρωσί­ας και Κίνας έχουν πλέ­ον «προ­τε­ραιό­τη­τα», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος,  κατά την διάρ­κεια της δεύ­τε­ρης ημέρας…

Επικαιρότητα
Στο «κόκκινο» η ενδοιμπεριαλιστική κόντρα: Να προετοιμαστεί «για πραγματική μάχη» καλεί τον στρατό ο Σι Τζινπίνγκ

Ο κινε­ζι­κός στρα­τός «θα πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θεί στην προ­ε­τοι­μα­σία για πραγ­μα­τι­κή μάχη», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ, μία…