Περιήγηση: Κίνα

Επικαιρότητα
Στο «κόκκινο» η ενδοιμπεριαλιστική κόντρα: Να προετοιμαστεί «για πραγματική μάχη» καλεί τον στρατό ο Σι Τζινπίνγκ

Ο κινε­ζι­κός στρα­τός «θα πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θεί στην προ­ε­τοι­μα­σία για πραγ­μα­τι­κή μάχη», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ, μία…

Διεθνή
Ο Μπάιντεν απειλεί την Κίνα ότι θα υπερασπιστεί στρατιωτικά την Ταϊβάν

Σε ένα περι­βάλ­λον έντο­νου αντα­γω­νι­σμού των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του που μεταδόθηκε…

Διεθνή
Κίνα-ΗΠΑ: Πέντε κινεζικοί όμιλοι αποσύρονται από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Πέντε σημα­ντι­κές κινε­ζι­κές εται­ρεί­ες εισηγ­μέ­νες στις ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα πως απο­σύ­ρο­νται από το Χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης, καθώς βρί­σκο­νται στο…