Περιήγηση: Κίνημα Αλλαγής

Πολιτική
 ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ: «Παλιά καραβάνα», δοκιμασμένη στην υλοποίηση αντιλαϊκών πολιτικών 

 ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ: «Παλιά καρα­βά­να», δοκι­μα­σμέ­νη στη χει­ρα­γώ­γη­ση του λαού Διεκ­δι­κεί ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο για τη «στα­θε­ρό­τη­τα» στη συνέ­χι­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής Ως…

Επικαιρότητα
Κατάπτυστη ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ υπέρ του ακροδεξιού πραξικοπηματία της Βενεζουέλας Γουαϊδό

Σε ένα κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα, η Κεντρι­κή Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή του Κινή­μα­τος Αλλα­γής (ΚΙΝΑΛ) υιο­θε­τεί όλη την ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στη Βενεζουέλα,…

Πολιτική
Κόμματα της αντιπολίτευσης που συναντήθηκαν με τους θεσμούς διαψεύδουν το ΑΠΕ για ενημέρωσή τους περί μη εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων

Πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση προ­κά­λε­σε το τηλε­γρά­φη­μα του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, σύμ­φω­να με το οποίο οι θεσμοί θεω­ρούν βιώ­σι­μο το ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα της…