Περιήγηση: Κίνηση Απόστρατων Αστυνομικών

Κοινωνία
Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών: Η πολιτική της καταστολής υπεύθυνη για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά

«Η πολι­τι­κή της κατα­στο­λής, κύρια υπεύ­θυ­νη για τον θάνα­το του 16χρονου» σημειώ­νει η Κίνη­ση Απο­στρά­των Αστυ­νο­μι­κών για τον θάνα­το του…

Κοινωνία
ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ: Η κυβέρνηση καλλιεργεί κλίμα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας

«Η ανά­τα­ξη της χώρας στο επί­πε­δο της αστυ­νο­μί­ας, που τόνι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, απο­σκο­πεί στην πάτα­ξη της κοι­νω­νί­ας», τονί­ζει η Κίνηση…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη — Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση

Στην τελι­κή ευθεία για τα συλ­λα­λη­τή­ρια το Σάβ­βα­το 30 Νοέμ­βρη, Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων και οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις κορυ­φώ­νουν τη δρά­ση τους για την…

Ανακοινώσεις
«Απαράδεκτες οι θέσεις του συνδικαλιστικού φορέα των αστυνομικών που υπερασπίζονται την αστυνομική βία και καταστολή»

«Αν κατά την ιεράρ­χη­ση αξιών προη­γεί­ται για την ΠΟΑΣΥ το αλέ­κια­στο του αγάλ­μα­τος του Τρού­μαν από τη ζωή, τη σωματική…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: «Κάτω τα ξερά σας από τις συντάξεις📍 Ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας φράξει» 📌

🔊 📢  Η συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης 🔻🔻 🔸 Στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων, κεντρι­κός ομιλητής…