Περιήγηση: Καζακστάν

Διεθνή
Η διαδικασία της σοσιαλιστικής και της εθνικής οικοδόμησης στο Καζακστάν και στην Κεντρική Ασία — Επίκαιρα συμπεράσματα

Απο­σπά­σμα­τα άρθρου του Αϊνούρ Κουρ­μά­νοφ, συμπρο­έ­δρου του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακ­στάν Η ειδο­ποιός δια­φο­ρά της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης στο Καζακ­στάν και στην…

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Εκδήλωση με αφορμή τις λαϊκές κινητοποιήσεις στο Καζακστάν

Με αφορ­μή τις μεγά­λες εργα­τι­κές — λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν και τις εξε­λί­ξεις που ακο­λού­θη­σαν, η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αθήνας…

Πολιτική
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Καζακστάν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Καζακ­στάν στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί της Τετάρ­της αντι­προ­σω­πεί­ες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εκφράζοντας…

Διεθνή
Κοινή Ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις στο Καζακστάν

Στις 18 Ιανουα­ρί­ου 2022, μετά από πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, του ΚΚ Τουρ­κί­ας και του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακ­στάν, εκδό­θη­κε Κοι­νή Ανακοίνωση…

Επικαιρότητα
Σήμερα στις 6 μ.μ η παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Καζακστάν στην Αθήνα

Σήμε­ρα στις 6 μ.μ. είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας εργα­τι­κών συν­δι­κά­των της Αττι­κής στην Πρε­σβεία του Καζακ­στάν στην Αθή­να. Στην…