Περιήγηση: Καζαντζάκης

Κινηματογράφος
Κριτικοί Κινηματογράφου: Αναμένουμε τον Γ. Σμαραγδή να κάνει πράξη τις απειλές και να προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Μετά τις δηλώ­σεις του Γιάν­νη Σμα­ρα­γδή ότι θα κινη­θεί δικα­στι­κά ενα­ντί­ον κρι­τι­κών οι οποί­οι σχο­λί­α­σαν αρνη­τι­κά την ται­νία του «Καζαν­τζά­κης»,…