Περιήγηση: Καθαρίστρια

Επικαιρότητα
Τρία χρόνια με αναστολή στην καθαρίστρια μητέρα 13 παιδιών γιατί άλλαξε την ημερομηνία στο απολυτήριο δημοτικού

Για ακόμη μια φορά η Δικαιοσύνη έδειξε το πραγματικό τους της πρόσωπο επιβάλλοντας σκληρή και άδικη ποινή στην καθαρίστρια μητέρα…