Περιήγηση: Καιρός 10/1/2022

Επικαιρότητα
Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά αναμένονται σήμερα

Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα ανα­μέ­νο­νται βρο­χές σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας, μετα­ξύ των οποί­ων στην Αττι­κή, καθώς επί­σης καται­γί­δες σε θαλάσ­σιες, νησιωτικές…