Περιήγηση: Καιρός 21/9/2022

Επικαιρότητα
Αλλάζει ο καιρός — Τοπικές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται παρου­σιά­σει ο και­ρός σήμε­ρα κυρί­ως στα κεντρι­κά, ανα­το­λι­κά και βόρεια τμή­μα­τα της χώρας, όπου θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βροχές…