Περιήγηση: Καιρός 6 Φεβρουαρίου

Επικαιρότητα
Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία — Κλειστά σχολεία σε Μακεδονία και Θράκη — Η πρόγνωση για σήμερα (ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ)

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η «ψυχρή εισβο­λή» σε ολό­κλη­ρη τη χώρα με τη θερ­μο­κρα­σία να κάνει το τελευ­ταίο 24ωρο κατακόρυφη…