Περιήγηση: Καιρός

Επικαιρότητα
Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία και σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας

Σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα η θερ­μο­κρα­σία και σήμε­ρα, σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση και­ρού της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας. Αναλυτικά:…

Επικαιρότητα
Με σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, θα υποδεχθούμε το νέο έτος

Ανοι­ξιά­τι­κος προ­βλέ­πε­ται ο και­ρός μέχρι την Πρω­το­χρο­νιά σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να για σήμε­ρα Πέμ­πτη προβλέπεται…

Επικαιρότητα
Καιρός 17/12/2023: Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Αυξημένες νεφώσεις και παγετός στην ηπειρωτική χώρα

Θυελ­λώ­δεις έως πολύ θυελ­λώ­δεις άνε­μοι στο Αιγαίο με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από τα βόρεια. Ισχυ­ρός παγε­τός θα σημειω­θεί τις πρω­ι­νές ώρες στα…