Περιήγηση: Κακοκαιρία Μήδεια

Επικαιρότητα
Οι αρμόδιοι παραδέχονται: “Η χρόνια εγκατάλειψη φταίει για το μέγεθος των ζημιών του δικτύου της ΔΕΗ από την κακοκαιρία”

(η είδη­ση) 🆘  «Έως και 75% μειώ­θη­καν τα τελευ­ταία χρό­νια οι ετή­σιες επεν­δύ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ, με απο­τέ­λε­σμα την έλλει­ψη συντήρησης…

Επικαιρότητα
Ακόμα δεν έφτασε το ρεύμα σε πάνω από 7.000 νοικοκυριά — απεγκλωβισμός κατοίκων από την Πυροσβεστική

Με ρυθ­μούς χελώ­νας προ­χω­ρά η επα­ναη­λε­κτρο­δό­τη­ση των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, σε αρκε­τούς δήμους της Αττι­κής, παρά τη συν­δρο­μή ακό­μα και του…

Ατέχνως
Κυβέρνηση: Κάνει πως δεν γνωρίζει τον ένοχο που χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στην κακοκαιρία

Την «ενό­χλη­σή» του για το «πινγκ πονγκ» των ευθυ­νών, στο οποίο επι­δό­θη­καν οι αρμό­διοι, με αφορ­μή τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα στην…

Προτεινόμενο
Κακοκαιρία Μήδεια: Τρεις μέρες χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά! — Το μεγαλείο της «απελευθέρωσης»

Χωρίς ρεύ­μα για τρεις μέρες παρα­μέ­νουν δεκά­δες χιλιά­δες σπί­τια, ως απο­τέ­λε­σμα όχι των «ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων», αλλά λόγω της κατάρρευσης…