Περιήγηση: Κακοκαιρία Μήδεια

Κοινωνία
Γαλάτσι: Ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο που δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σπίτι της

Με δρα­μα­τι­κό τρό­πο ανα­δει­κνύ­ε­ται η έλλει­ψη σχε­δια­σμού και υπο­δο­μών πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας. Στους τρεις νεκρούς σε Εύβοια και Κρή­τη, ήρθαν να…

Επικαιρότητα
Πυκνές χιονοπτώσεις σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες & Κρήτη από τη «Μήδεια» — Η εξέλιξη των φαινομένων

Σε συνέ­χεια του πρω­ι­νού μας Δελ­τί­ου και­ρού «η “Μήδεια” πλήτ­τει την Αττι­κή», σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνικού…