Περιήγηση: Κακοκαιρία Φίλιππος

Επικαιρότητα
Προσοχή στις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής τις επόμενες ώρες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σουν οι και­ρι­κές συν­θή­κες τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σήμε­ρα και στην περιο­χή της Αττι­κής, σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — Χιόνια και στην Αττική σήμερα και αύριο — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε την Τρί­τη 08-03-2022 και αφο­ρά την κακο­και­ρία “Φίλιπ­πος” (“Filippos”), επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα…