Περιήγηση: Κακοκαιρία

Επικαιρότητα
Ξεκίνησε η κακοκαιρία, εμφανίστηκαν και τα πρώτα προβλήματα — Έκλεισε η Πατρών — Κορίνθου

Προ­βλή­μα­τα σε τμή­μα του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Πατρών ‑Αθη­νών, στο ύψος της Αιγιά­λειας, προ­κά­λε­σαν οι έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις που σημειώ­θη­καν στην Αχα­ΐα. Ειδικότερα,…

Κοινωνία
Κακοκαιρία Elias: Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο

Βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες εκδη­λώ­νο­νται στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία σήμε­ρα κατά τις πρω­ι­νές ώρες. Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του meteo.gr/Eθνικού…

Επικαιρότητα
Στην αποστολή μηνυμάτων «112» περιορίζεται η κυβέρνηση για την επερχόμενη κακοκαιρία

Τα πρώ­τα μηνύ­μα­τα προει­δο­ποί­η­σης προς τους κατοί­κους της Θεσ­σα­λί­ας, της Φθιώ­τι­δας και της Εύβοιας, εστά­λη­σαν πριν από λίγο ‑ενό­ψει της…

Απόψεις
Να το χαίρεστε το «επιτελικό κράτος» σας, κύριε Μητσοτάκη — Γράφει ο Νίκος Μόττας

Μιλώ­ντας σήμε­ρα στη Λάρι­σα, ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­στρά­τευ­σε τη γνω­στή «καρα­μέ­λα» των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων όταν θέλουν να δικαιο­λο­γή­σουν την πατα­γώ­δη αποτυχία…