Περιήγηση: Κακοποίηση γυναικών

Κοινωνία
Προστίθεται ακόμα μία καταγγελία γυναίκας για αστυνομική «ανικανότητα»

Μία ακό­μα σοβα­ρή καταγ­γε­λία γυναί­κας- θύμα­τος έμφυ­λης βίας προ­στί­θε­ται στον μακρύ κατά­λο­γο έξαρ­σης της ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, μετά…

Επικαιρότητα
Βόλος: Συνελήφθη 28χρονος σύζυγος για (απίστευτη) ενδοοικογενειακή βία — Κρατούσε τη γυναίκα και το κοριτσάκι φυλακισμένες

Απί­στευ­τη κακο­με­τα­χεί­ρι­ση και βία ασκού­σε ένας 28χρονος Αλβα­νός προς την 22χρονη σύζυ­γό του και το μωρά­κι τους,μέχρι που επε­νέ­βη­σαν γείτονες…

Κοινωνία
Ένωση Γυναικών Λάρισας: Η κακοποίηση είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα της βίας που ζουν οι γυναίκες σήμερα

Τον απο­τρο­πια­σμό της για τον άγριο ξυλο­δαρ­μό της 43χρονης από τον σύζυ­γό της εκφρά­ζει η Ενω­ση Γυναι­κών Λάρι­σας (μέλος της Ομοσπονδίας…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Να μη συνηθίσει κανείς ως «κανονικότητα» ένα παιδί να πεινάει, να δουλεύει, να μην πηγαίνει σχολείο, να κακοποιείται

Όσα εθνι­κά σχέ­δια δρά­σης και να φέρε­τε δεν κατα­φέρ­νε­τε να εξα­σφα­λί­σε­τε ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο με άξο­νες την πρό­λη­ψη, την προ­στα­σία και…