Περιήγηση: Καλλιόπη (Πούπα) Καρακάση - Μπουντούρογλου

Επικαιρότητα
Μαρούσι: Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης η κηδεία της σ. Καλλιόπης Μπουντούρογλου

Με μεγά­λη συγκί­νη­ση, σύντρο­φοι, συνα­γω­νι­στές, συγ­γε­νείς και φίλοι είπαν το τελευ­ταίο «αντίο» στην Καλ­λιό­πη (Πού­πα) Μπου­ντού­ρο­γλου το πρωί του Σαββάτου.…

Επικαιρότητα
Έφυγε από τη ζωή η κομμουνίστρια Καλλιόπη (Πούπα) Καρακάση — Μπουντούρογλου, πρόεδρος επί 24 χρόνια της ΟΓΕ

Τη βαθιά θλί­ψη της για την “μεγά­λη απώ­λεια της συνα­γω­νί­στριας Καλ­λιό­πης (Πού­πας) Καρα­κά­ση — Μπου­ντού­ρο­γλου, η οποία βρέ­θη­κε στην πρώτη…