Περιήγηση: Καπνεργάτες

Επικαιρότητα
Κατάθεση στεφάνων από το ΠΑΜΕ και το ΕΚΘ στη μνήμη των καπνεργατών που έχασαν τη ζωή τους τον Μάιο του 1936

Κατά­θε­ση στε­φά­νων από μέλη του ΠΑΜΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί στο Μνη­μείο του Καπνερ­γά­τη, στη συμ­βο­λή των οδών Βενι­ζέ­λου και Εγνατίας,…