Περιήγηση: Καρατέκα

Πολιτική
Θα μας πουν τα ονόματα των αστυνομικών που πέταξαν χημικά στην πορεία σε σημείο που περνούσαν μανάδες με μωρά;

Αμέ­σως μετά τη μεγά­λη μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση του Σαβ­βά­του ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, ξεκί­νη­σε προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης της…