Περιήγηση: Καρλ Μαρξ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Με τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ΤΟΥ Σ/Κ 28–29 Μάη: Σε ένθετη έκδοση το θεατρικό έργο «Συνέντευξη με τον Μαρξ»

Πανε­ξόρ­μη­ση σχε­διά­ζουν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Με μια μονα­δι­κή προ­σφο­ρά θα κυκλο­φο­ρή­σει ο «Ριζο­σπά­στης του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 28 — 29 Μάη, καθώς…

Πολιτική
Απαγορεύονται το σφυροδρέπανο, ο Λένιν και ο Μαρξ, τιμώνται οι ναζί, στην Ευρωπαϊκη΄Ένωση

Tον αντι­κομ­μου­νι­σμό σε επί­ση­μη πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γία έχει ανα­κη­ρύ­ξει η κατά τ’ άλλα «δημο­κρα­τι­κή» ΕΕ των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των», σε μια…

Ατέχνως
Κομμουνιστικό μανιφέστο: Από τα πλέον πολυδιαβασμένα βιβλία!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σαν σήμε­ρα στις 24/2 1848 κυκλο­φο­ρεί το «Μανι­φέ­στο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος». Το πρώ­το προ­γραμ­μα­τι­κό κεί­με­νο του επιστημονικού…