Περιήγηση: Καρναβάλι

Κοινωνία
Με μία διαφορετική τελετή έναρξης ξεκίνησε το πατρινό καρναβάλι — Κ. Πελετίδης:  Θέλουμε να μεταφέρουμε παντού ανάσα χαράς και αισιοδοξίας

Με μία δια­φο­ρε­τι­κή τελε­τή, λόγω των μέτρων προ­στα­σί­ας από τον κορο­νο­ϊό, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από­ψε στο δημο­τι­κό θέα­τρο «Απόλ­λων» της Πάτρας η…

Επικαιρότητα
Η τοποθέτηση του δημάρχου Πάτρας για την ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων

Έκτα­κτη επι­χο­ρή­γη­ση του δήμου και του Καρ­να­βα­λι­κού Οργα­νι­σμού και την απο­ζη­μί­ω­ση των καρ­να­βα­λι­κών πλη­ρω­μά­των και των επαγ­γελ­μα­τιών που θα υποστούν…

Κοινωνία
Πλημμύρισε η Πάτρα καρναβαλιστές  — Πάνω από 40.000 ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης

Ένα «ποτά­μι» χιλιά­δων καρ­να­βα­λι­στών ξεχύ­θη­κε από­ψε στους κεντρι­κούς δρό­μους της ανοι­ξιά­τι­κης Πάτρας, μετα­τρέ­πο­ντας την πόλη σε ατέ­λειω­το πεδίο χαράς και…