Περιήγηση: Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ

Διεθνή
Καζακστάν: Για… «τρομοκρατικές επιθέσεις» από «ξένους» κάνει λόγο ο Τοκάγεφ μετά την βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων

Συνω­μο­σιο­λο­γι­κές θεω­ρί­ες για… «τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις» από ξένους «μαχη­τές» από άλλες χώρες της Κεντρι­κής Ασί­ας και της Μέσης Ανα­το­λής ανα­πα­ρή­γα­γε ο…

Διεθνή
Καζακστάν: Κάλεσμα για διεθνή αλληλεγγύη στους διαδηλωτές απευθύνει το Σοσιαλιστικό Κίνημα του Καζακστάν

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις μεγά­λες λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στη χώρα το Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα του Καζακ­στάν απευ­θύ­νει κάλε­σμα στο διε­θνές κομμουνιστικό…

Διεθνή
Καζακστάν: Συνεχίζονται οι μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις — Όργιο καταστολής από την κυβέρνηση

Μεγά­λες λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, με απερ­γί­ες, δια­δη­λώ­σεις και κατα­λή­ψεις κρα­τι­κών κτι­ρί­ων, βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη τις τελευ­ταί­ες μέρες σε μια σει­ρά πόλεις…