Περιήγηση: Κασιδιάρης

Επικαιρότητα
Πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα ηγηθεί του ναζιστικού μορφώματος Κασιδιάρη;

Η πλη­ρο­φο­ρία δημο­σιεύ­θη­κε στις 29 Μάη στην εφη­με­ρί­δα «Πελο­πόν­νη­σος». Σε άρθρο με τίτλο «Καλα­βρυ­τι­νός ο αρχη­γός… του Κασι­διά­ρη!» ανα­φέ­ρε­ται ότι…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από την ναζιστική Ελληνική Αυγή!

Στις 20 Φλε­βά­ρη θα διε­ξα­χθεί η δίκη του επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Τάσου Τσια­πλέ, μετά από μήνυ­ση της Μ. Μπίλη,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ) στη Βουλή για τη νομοθετική ρύθμιση περί μη συμμετοχής φασιστικών μορφωμάτων στις εκλογές (VIDEO)

Η νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που έρχε­ται δήθεν για να αντι­με­τω­πί­σει τις παρα­φυά­δες της Χρυ­σής Αυγής, ανοί­γει πολύ επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, επι­σή­μα­νε ο…

Απόψεις
Ο ναζισμός δεν θα ηττηθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις — Θα τον τσακίσει ο ίδιος ο λαός

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να φέρει νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που θα θέτει περιο­ρι­σμούς στην συμ­με­το­χή κομ­μά­των στις εκλογές,…

Επικαιρότητα
«Θεματοφύλακες του… φασισμού»: Οπαδός του Κασιδιάρη ο απαγωγέας του καθηγητή στο Αιγίνιο

Πλού­σιο «ιστο­ρι­κό» και άρρη­κτες σχέ­σεις με την ακρο­δε­ξιά φαί­νε­ται πως έχει ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος παρά­νοιας ‑των αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «Θεμα­το­φυ­λά­κων του…

Κοινωνία
Καταγγελία: Έξω οι φασίστες από το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Την κατρα­κύ­λα του προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ, εκλεγ­μέ­νου με την ΠΑΣΚΕ, καταγ­γέλ­λει η «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Υγειο­νο­μι­κών» (ΑΣΥ). Οπως αναφέρει,…

Επικαιρότητα
Ελασσόνα: Η δημοτική Αρχή επέτρεψε στο μόρφωμα του ναζί Κασιδιάρη να καταθέσει στεφάνι!

«Την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια να επι­τρα­πεί η κατά­θε­ση στε­φα­νιού από φασί­στα εκπρό­σω­πο του μορ­φώ­μα­τος του κατα­δι­κα­σμέ­νου και φυλα­κι­σμέ­νου ναζι­στή εγκλη­μα­τία Κασιδιάρη…