Περιήγηση: Καστέλι

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ για την επέμβαση της Αστυνομίας στα κτίρια του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την επέμ­βα­ση της Αστυ­νο­μί­ας στα κτί­ρια του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της στο λόφο Καστέ­λι, σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα, η…