Περιήγηση: Καστανιές

Κοινωνία
Σε εξοντωτική φυλάκιση προσφύγων και μεταναστών και δημιουργία κλειστών κέντρων προχωρά η κυβέρνηση

Με διε­ξα­γω­γές δικών εξπρές, με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου ‑σήμε­ρα Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα- και μαζι­κές εξο­ντω­τι­κές κατα­δί­κες προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, για…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτικη γλώσσα από το ΑΠΕ: «Εισβολείς» οι πρόσφυγες και μετανάστες!!!!

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας οι επί­δο­ξοι «εισβο­λείς» παρέ­με­ναν στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά της συνο­ριο­γραμ­μής, εκτε­θει­μέ­νοι στην ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση που…