Περιήγηση: ΚΑΣ

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά: Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων με επιστημονικά κριτήρια και αποσυνδεδεμένη από τα επενδυτικά σχέδια

Σε ανα­κοί­νω­ση για την κήρυ­ξη ως αρχαιο­λο­γι­κού χώρου τμη­μά­των του Πει­ραιά από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο (ΚΑΣ) η «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…