Περιήγηση: Κατάληψη Πολυτεχνείου

Επικαιρότητα
Την παρεμπόδιση του αγωνιστικού εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ

Την παρε­μπό­δι­ση του αγω­νι­στι­κού εορ­τα­σμού της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η ΚΝΕ: «Καταγ­γέλ­λου­με στο λαό και στη…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κατάληψη του Πολυτεχνείου: Προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε όσους θέλουν να χάσει ο γιορτασμός τον εξεγερτικό του χαρακτήρα

Υπό κατά­λη­ψη τελεί το Πολυ­τε­χνείο — δύο ημέ­ρες πριν τη 17η Νοεμ­βρί­ου — από ολι­γο­με­λή ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων που το πρωί…