Περιήγηση: Κατάληψη

Πολιτική
Θεσσαλονίκη: Για αυταρχισμό και ένταση της καταστολής καταγγέλλει την κυβέρνηση το ΚΚΕ

Για «συνέ­χι­ση του αυταρ­χι­κού της κατή­φο­ρου, έντα­ση της κατα­στο­λής και καλ­λιέρ­γεια κλί­μα­τος αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας» στην πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καταγ­γέλ­λει την κυβέρνηση…