Περιήγηση: Κατάρ

Επικαιρότητα
Δημητρακόπουλος: Την επίσημη πολιτική της Ε.Ε σε σχέση με το Κατάρ εκτελούσε και εφάρμοζε η Εύα Καϊλή #QatarGate

Με γρα­πτή του δήλω­ση, ο Μιχά­λης Δημη­τρα­κό­που­λος που υπο­γρά­φει ως πλη­ρε­ξού­σιος δικη­γό­ρος της Εύας Καϊ­λή, ανα­φέ­ρει ότι η ευρω­βου­λευ­τής που…

Επικαιρότητα
#QatarGate: Διαψεύδει εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς της ΕΕ ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Για εμπλο­κή του αντι­πρό­ε­δρου της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Μαρ­γα­ρί­τη Σχοι­νά ανέ­φε­ρε δημο­σί­ευ­μα του «Politico», ενώ σύμ­βου­λός του το διέ­ψευ­σε.  Το «Politico»…

Πολιτική
ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά»

Σε τέσ­σε­ρις συλ­λή­ψεις προ­χώ­ρη­σε η Βελ­γι­κή Δικαιο­σύ­νη στο πλαί­σιο των ερευ­νών για υπό­θε­ση δια­φθο­ράς που αφο­ρά σε δωρο­δο­κία από το…

Πολιτική
Εύα Καϊλή: Αύριο Κυριακή οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις των βελγικών εισαγγελικών αρχών

Εκρη­κτι­κές δια­στά­σεις παίρ­νει εν μέσω του Παγκο­σμί­ου Κυπέ­λου Ποδο­σφαί­ρου στο Κατάρ το σκάν­δα­λο δια­φθο­ράς που ξέσπα­σε στην καρ­διά της ευρωπαϊκής…

Πολιτική
Κρατείται η Εύα Καϊλή στις Βρυξέλλες — Ανακρίνεται για εμπλοκή σε υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ

Κατά τη διάρ­κεια της έρευ­νας για δωρο­δο­κία ευρω­βου­λευ­τών από κρά­τος του Περ­σι­κού Κόλ­που, ένας από τους 14 αντι­προ­έ­δρους του Ευρωπαϊκού…

Πολιτική
Εκτός ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η Εύα Καϊλή — Ελέγχεται για διαφθορά — Συνελήφθη ο σύντροφός της

Εκτός του ΠΑΣΟΚ-Κινή­μα­τος Αλλα­γής τέθη­κε η ευρω­βου­λευ­τής Εύα Καϊ­λή με από­φα­ση του προ­έ­δρου Νίκου Ανδρου­λά­κη, σε συνέ­χεια ερευ­νών των βελγικών…

Επικαιρότητα
FIFA: Η σαπίλα πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου

Κόντρες συμ­φε­ρό­ντων και παι­χνί­δια εξου­σί­ας, μερι­κά από όσα συν­θέ­τουν την εικό­να στην κεφα­λή του εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νου ποδο­σφαί­ρου «Σήμε­ρα νιώ­θω Κατα­ρια­νός. Νιώθω…