Περιήγηση: Καταδώξη

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Απολογήθηκε εκ νέου ο μπάτσος για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου και αφέθηκε ελεύθερος

Ενώ­πιον του 1ου τακτι­κού ανα­κρι­τή Θεσ­σα­λο­νί­κης βρέ­θη­κε εκ νέου ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός που κατη­γο­ρεί­ται ότι πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τον…