Περιήγηση: Κατασκοπία

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ «για τον μηχανισμό παρακολούθησης μέσω του λογισμικού «Pegasus»

Το ζήτημα «της χρησιμοποίησης λογισμικών για την παρακολούθηση των εργαζομένων στο όνομα της αντιμετώπισης της ‘τρομοκρατίας’» αναδεικνύει, σύμφωνα με σχετική…