Περιήγηση: Καταυλισμός προσφύγων Μόριας

Κοινωνία
Έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για άμεση μεταφορά των προσφύγων και των μεταναστών στην ενδοχώρα

Έκκλη­ση προς τις ελλη­νι­κές αρχές για άμε­ση μετα­φο­ρά των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών από τη Λέσβο στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα απευθύνουν…

Κοινωνία
Ανθρωποι πεθαίνουν στη Μόρια και οι αρχές αυτοσυγχαίρονται, καταγγέλλουν οι Γιατροί χωρίς σύνορα

Εξορ­γι­σμέ­νοι δηλώ­νον οι Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα για τους τρεις θανά­τους προ­σφύ­γων μέσα σε μία εβδο­μά­δα και τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των…