Περιήγηση: Κατερίνα Μάτσα 18 ΑΝΩ

Επικαιρότητα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ✴️ Να αποσυρθεί τώρα η κατάπτυστη ΠΝΠ για την κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ

Με κυρί­αρ­χο αίτη­μα να απο­συρ­θεί η κατά­πτυ­στη Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου (ΠΝΠ) για την κατάρ­γη­ση του αυτο­διοί­κη­του του ΚΕΘΕΑ, το Κέντρο…