Περιήγηση: Κατερίνα Νοτοπούλου

Ανακοινώσεις
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Για το δήθεν προοδευτικό-αντιφασιστικό μέτωπο της κ. Νοτοπούλου

Σχο­λιά­ζο­ντας το κάλε­σμα του ΣΥΡΙΖΑ και της τοπι­κής εκπρο­σώ­που του κ. Νοτο­πού­λου για «προ­ο­δευ­τι­κό — αντι­φα­σι­στι­κό μέτω­πο» στις εκλο­γές με…