Περιήγηση: Κατερίνα Σακελλαροπούλου ΠτΔ

Επικαιρότητα
Επίδοση διαμαρτυρίας απαγόρευσης γιορτασμού του Πολυτεχνείου στην ΠτΔ — Επιμένει η κυβέρνηση

Η τυπι­κή δια­δι­κα­σία ‑με γνω­στές τις εκα­τέ­ρω­θεν θέσεις έλη­ξε με την επί­δο­ση στην Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­να Σακελ­λα­ρο­πού­λου στο Προεδρικό…