Περιήγηση: Κατερίνα Χαδουλού

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Χρύσα Καραμήτρου, «Σαν Αλ Σουρ και Κοκτώ», ένα πολιτικό παιδικό βιβλίο

Χρύ­σα Καρα­μή­τρου, Σαν Αλ Σουρ και Κοκτώ, Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2018. Τι συμ­βαί­νει όταν σε μια ήσυ­χη ρεμα­τιά κατα­φτά­νει κυνηγημένος…