Περιήγηση: ΚΔΑΠ

Επικαιρότητα
Δήμος Νεάπολης-Συκεών: «Κοροϊδεύει» τους εργαζόμενους των ΚΔΑΠ η διοίκηση του δήμου

Για «εντε­λώς κυνι­κό και απα­ρά­δε­κτο τρό­πο» αντι­με­τώ­πι­σης των δίκαιων αιτη­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων στα ΚΔΑΠ από τη διοί­κη­ση του δήμου κάνει…