Περιήγηση: Κείων το νόμιμον

Απόψεις
Ελλήνων… το νόμιμον

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Ξαφ­νιά­ζε­σαι; Μα αυτός είναι ο καπι­τα­λι­σμός, αγα­πη­τέ μου. Κι αυτή η μοί­ρα σου. Τον στή­ρι­ξες, τον υπη­ρέ­τη­σες, αποδέχτηκες…