Περιήγηση: ΚΕΔΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνέδριο ΚΕΔΕ — Γ. Λαμπρούλης: Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των Δήμων και να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη

Στον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα των «μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων» που γίνο­νται στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση ανα­φέρ­θη­κε ανά­με­σα σε άλλα ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιώρ­γος Λαμπρούλης,…

Επικαιρότητα
Ο Παπαστεργίου «καρφώνει» Μαξίμου για το φιάσκο με τις μάσκες — Δεν υπάρχουν νέες προδιαγραφές

Συνε­χί­ζε­ται το φιά­σκο με τις μάσκες, μετά και τις νέες καταγ­γε­λί­ες του προ­έ­δρου της ΚΕΔΕ, Δημή­τρη Παπα­στερ­γί­ου, ο οποί­ος, μιλώντας…

Πολιτική
Κοινή δήλωση κομμουνιστών δημάρχων: Κυβέρνηση και ΚΕΔΕ πανηγυρίζουν για τις ρυθμίσεις χρεών, ενώ η φορολεηλασία συνεχίζεται

Κυβέρ­νη­ση και ΚΕΔΕ πανη­γυ­ρί­ζουν για τις ρυθ­μί­σεις χρε­ών, ενώ η φορο­λε­η­λα­σία συνε­χί­ζε­ται, τονί­ζουν σε κοι­νή δήλω­ση οι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι Πάτρας Κώστας…